Węgiel aktywny granulowany [7440-44-0]

199.90 899.00 

Numer CAS: 7440-44-0
Wzór sumaryczny: C
Masa molowa: 12,01 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: Activated charcoal
Zastosowanie: Węgiel aktywny ma silne właściwości przewodnictwa elektrycznego. Jest ważnym składnikiem elektrod stosowanych w różnych urządzeniach, w tym ogniwach latarki (baterie). Węgiel amorficzny ma pewne właściwości nadprzewodzące. Węgiel jest doskonałym środkiem redukującym, ponieważ łatwo łączy się z tlenem, tworząc CO i CO2.

Węgiel aktywny granulowany [7440-44-0] Węgiel aktywny ma silne właściwości przewodnictwa elektrycznego. Jest ważnym składnikiem elektrod stosowanych w różnych urządzeniach, w tym ogniwach latarki (baterie). Węgiel amorficzny ma pewne właściwości nadprzewodzące. Grafit jest stosowany do „ołowiu” w ołówkach, jako suchy smar i jako elektrody w lampach łukowych. Węgiel jest doskonałym środkiem redukującym, ponieważ łatwo łączy się z tlenem, tworząc CO i CO2. W ten sposób, w postaci koksu w wielkich piecach, oczyszcza metale poprzez usuwanie tlenków i innych zanieczyszczeń z żelaza.

Temperatura topnienia:3550°C
Gęstość nasypowa:150-440kg/m3
Cu (miedź):≤0,0025%
Pb (ołów):≤0,001%
Zn (cynk):≤0,0025%
Resztkowe rozpuszczalniki (Ph Eur/ICH): Wyłączone z procesu produkcyjnego
Popiół siarczanowy:≤5,0%
Strata przy suszeniu(120°C):≤15%
Czystość mikrobiologiczna (bakterie tlenowe):≤1E+03CFU/g
Czystość mikrobiologiczna (drożdże i pleśnie):≤1E+02CFU/g

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

5 kg, 25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Węgiel aktywny granulowany [7440-44-0]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *