bezwodnik kwasu ftalowego

Związek organiczny opisany wzorem C6H4(CO)2O to bezwodnik kwasu ftalowego. Bezwodnik ftalowy to podstawowa postać handlowa kwasu ftalowego. Występuje pod postacią białej, stałej substancji o łagodnym acz charakterystycznym zapachu. Produkcja w roku 2000 przekraczała ponad 3 mln ton rocznie, a w głównej mierze wykorzystywano właściwości tego związku do produkcji plastyfikatorów.

Zastosowanie bezwodnika ftalowego

Tak jak zostało wspomniane, jest to głównie plastyfikator np. w chlorku winylu. Wspomniane plastyfikatory w znaczącej większości służą do produkcji tworzyw sztucznych.

Jednak to nie jedyne zastosowanie do innych warto dodać wykorzystanie bezwodnika kwasu ftalowego do barwników, żywic poliestrowych czy detergentów.

W farmacji jest elementem tzw. zarobki do jelitowej.

Bezwodnik ftalowy jest wszechstronnym związkiem pośrednim w chemii organicznej, częściowo dlatego, że jest dwufunkcyjny i tani.

Jest to środek umiarkowanie toksyczny przez drogi oddechowe lub połknięcie, wywołuje podrażnienia skóry. Zmieszanie z wodą skutkuje wytworzeniem żrącego roztworu.

Wyświetlanie jednego wyniku