hydroksybenzen

Hydroksybenzen nazwa tego związku chemicznego może kojarzyć się fanom krzyżówek w których często pyta się o synonim tego słowa, a tym najbardziej popularnym jest Fenol. Wśród innych nazw stosuje się określenia kwas fenolowy oraz Benzenol.

Omawiany związek organiczny to substancja stała koloru białego o właściwościach lotnych. Jest silnie toksyczny i wymaga szczególnego obchodzenia się z nim. Obecnie produkcja hydroksybenzenu sięga 7 miliardów kilogramów rocznie.

Hydroksybenzen właściwości

Jest to związek łatwo rozpuszczalny w wodzie. Kwasowość hydroksybenzen jest niewielka, w roztworze wodnym plasuje się w pH od 8 do 12. Hydroksybenzen to substancja silnie reaktywna wobec elektrofilowego podstawienia aromatycznego – reakcji chemicznej w której w której atom przyłączony do układu aromatycznego jest zastępowany przez elektrofil.

Hydroksybenzen produkcja

Jak wspomnieliśmy jest to bardzo popularny środek dla przemysłu, dlatego naukowcy wytworzyli kilka metod jego produkcji, ostatecznie najbardziej efektywna okazała się metoda kumenu za której pomocą wytwarza się 95% hydroksybenzenu.

Hydroksybenzen zastosowanie

Podstawowym wykorzystaniem hydroksybenzenu jest produkcja tworzyw sztucznych, zużywa się na to około 1/3 całej produkcji. Jest to również bardzo popularny składnik dziesiątek leków w tym aspiryny i preparatów w formie sprejów mających na celu walkę z zapaleniem gardła. Hydroksybenzen stosowany jest także w produktach kosmetycznych i rozpuszczalnikach.

Wyświetlanie jednego wyniku