Chlorek miedzi 96% [7758-89-6]

69.99 139.98 

Numer CAS: 7758-89-6
Wzór sumaryczny: CuCl
Masa molowa:98,99 g/mol
Synonimy: chlorek miedziawy
Tłumaczenie [ENG]: Copper chloride
Zastosowanie: Chlorek miedzi ma zastosowanie w chemii analitycznej oraz przemysłowej a także w syntezie organicznej. Stosowany w absorpcji CO2, wykrywaniu arsyny i stibiny. 

Chlorek miedzi 96% [7758-89-6] Chlorek miedzi ma zastosowanie w chemii analitycznej oraz przemysłowej a także w syntezie organicznej. Stosowany w absorpcji CO2, wykrywaniu arsyny i stibiny. 

Oznaczenie min. 96%
Arsen (As) max. 0,0001%
Żelazo (Fe) max. 0,005%
Siarczany (SO4) max. 0,05%
pH: 5 ( zawiesina 50g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 422°C
Temperatura wrzenia: 1367°C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Gęstość (25°C): 4,14 g/cm3
Gęstość nasypowa: ok. 1600-1800 kg/m3
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasach
Wygląd: szarobiały lub szarozielony proszek

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg, 50 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Chlorek miedzi 96% [7758-89-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *