Żel krzemionkowy 100-200 Mesh [63231-67-4]

1,899.00 

Numer CAS: 63231-67-4
Wzór sumaryczny: H2O3Si
Masa molowa: 78,09 g/mol
Synonimy: silikażel
Tłumaczenie [ENG]: Silica gel
Zastosowanie: Żel krzemionkowy ma zastosowanie jako środek suszący (pary wodnej, par olejów czy gazów w eksykatorach) oraz osuszacza powietrza czy gazów przemysłowych. Ponadto wykorzystywany jest jako nośnik katalizatorów oraz wypełniacz w przemyśle gumowym. 

Żel krzemionkowy 100-200 Mesh [63231-67-4] Żel krzemionkowy ma zastosowanie jako środek suszący (pary wodnej, par olejów czy gazów w eksykatorach) oraz osuszacza powietrza czy gazów przemysłowych. Ponadto wykorzystywany jest jako nośnik katalizatorów oraz wypełniacz w przemyśle gumowym. Powszechne jest również zastosowanie silikażelu jako żwirku higienicznego dla kotów.

Stan fizyczny: stały
Kolor: bezbarwny do białego
Zapach: bezwonny pH: 2,3-7,4 (wodna zawiesina)
Prężność par: nieistotna.
Lepkość: Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia: 4046 ° F (22 230,00 ° C)
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 3110 ° F (1710,00 ° C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Ciężar właściwy / gęstość: 2.1

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Żel krzemionkowy 100-200 Mesh [63231-67-4]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *