kwas karbolowy

Kwas karbolowy to określenie wodnego roztworu Fenolu. W przeszłości nazwą Fenol określano kwas karbolowy, a obecnie zdecydowanie częściej spotyka się z nazwą Fenol. Wzór chemiczny omawianego związku chemicznego to C6H5OH.

Kwas karbolowy – fenol pozyskiwanie

Fenol jest białą, krystaliczną substancją stałą. Początkowo bł pozyskiwany za pośrednictwem ekstrakcji z pochodnych węgla lub hydrolizie pochodnych benzenu. Do starszych metod pozyskiwania fenolu należy zaliczyć hydrolizę benzenosulfonianu, hydrolizę chlorobenzenu oraz pirolizę węgla. Obecnie produkuje się go na skale masową (~7mld kg. rocznie) z surowców ropopochodnych. Odgrywa istotną rolę w przemyśle głównie syntezie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie

Kwas karbolowy znalazł zastosowanie w wielu branżach przemysłu z czego około 1/3 produkcji zużywana jest do tworzyw sztucznych. Kondensacja z różnymi związkami chemicznymi pozwala wytwarzać żywice epoksydową, żywice fenolowe, nylon oraz niejonowe detergenty.

Fenol wykorzystuje się również w farmakologii do produkcji aspiryny, herbicydów i wielu innych leków. Ma zastosowanie jako środek konserwujący w niektórych szczepionkach, a jako skoncentrowana ciecz jest stosowany w leczeniu wrastających paznokci. Zna go także każda osoba która korzystała ze sprejów na zapalenie gardła. Biologia molekularna wykorzystuje go do uzyskiwania kwasów nukleinowych.


Jego relatywnie niska cena sprawia, że chętnie po kwas karbolowy sięgają firmy specjalizujące się w produkcji środków przemysłowych do usuwania farb. Pochodne fenolu to element wielu kosmetyków: farb do włosów, toników i filtrów przeciwsłonecznych.

Fenol toksyczność

Pozostaje do omówienia kwestia toksyczności fenolu (kwasu karbolowego). Jest to środek działający żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Fenol jest wchłaniany przez skórę, tą można odkażać glikolem polietylenowym i alkoholem izopropylowym w ostateczności dużą ilością wody.

Wyświetlanie jednego wyniku