Wodorotlenek litu 1 hydrat 98% [1310-66-3]

7,499.99 

Numer CAS: 1310-66-3

Wzór sumaryczny: LiOH*H2O

Masa molowa: 41,96 g/mol

Tłumaczenie [ENG]: Lithium hydroxide

Zastosowanie : Zastosowanie wodorotlenku litu w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury – stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący, wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Litu wodorotlenek 1 hydrat [1310-66-3]

Litu wodorotlenek stosowany jest w przemyśle: do produkcji smarów litowych m.in. odpornego na wodę oraz wysokie i niskie temperatury – stearynianu litu, do produkcji mydła litowego i soli litowych, w układach oczyszczania gazów m.in. dla statków kosmicznych, okrętów podwodnych i reaktorów, do usuwania CO2, jako domieszka do specjalnych stopów łożyskowych, jako składnik polepszający właściwości mechaniczne stopów glinu i ołowiu, w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorach jądrowych, w syntezie organicznej jako katalizator w reakcjach estryfikacji, w roztworze w aminach alifatycznych jako silny czynnik redukujący, wykorzystywany w produkcji baterii alkalicznych, akumulatorów (jako elektrolit), stosowany jako medium przenoszące ciepło, w ceramikach i niektórych cementach portlandzkich, do alkalizowania chłodziwa reaktora w reaktorach z wodą pod ciśnieniem w celu kontroli korozji.

Forma:ciało stałe
Kolor:biały
Zapach:bez zapachu
pH:>13(1%roztwór)
Temperatura topnienia:424C
Ciężar nasypowy:około 650kg/m3
Rozpuszczalność:w wodzie:189-223g/l(20C)

Specyfikacja produktu

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 kg