Ołów metalowa folia 97% [7439-92-1]

3,999.00 

Numer CAS: 7439-92-1
Wzór sumaryczny: Pb
Masa molowa: 207,2 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: Lead
Zastosowanie: Ołów stosowany jako materiał konstrukcyjny do okładzin cystern, rurociągów i innych urządzeń do transportu gazów i płynów korozyjnych. Używanych również do produkcji kwasu siarkowego, rafinacji ropy naftowej, fluorowcowania, sulfonowania, ekstrakcji, kondensacji

Ołów metalowa folia 97% [7439-92-1]
Ołów stosowany jako materiał konstrukcyjny do okładzin cystern, rurociągów i innych urządzeń do transportu gazów i płynów korozyjnych. Używanych również do produkcji kwasu siarkowego, rafinacji ropy naftowej, fluorowcowania, sulfonowania, ekstrakcji, kondensacji. Stosowany w tworzywach sztucznych i urządzeniach elektronicznych, w budownictwie, w lutu i innych stopach ołowiu, w metalurgii stali i innych metali. Poziomy ołowiu w wielu glebach wynosiły od 5 do 25 mg / kg, aw wodach podziemnych od 1 do 50 μg / l. Stężenia te mogą się znacznie różnić.

Temperatura wrzenia: 1740 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 11,3 g / cm3 (20 ° C)
Temperatura topnienia: 327 ° C
Tożsamość (analiza elementarna): zgodność
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Rozmiar cząstek (<100 µm): ≥ 99%

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

25 kg

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Ołów metalowa folia 97% [7439-92-1]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *