Tetrahydrofuran (stabilizowany) 99.5% czda [109-99-9]

999.80 1,999.00 

Numer CAS: 109-99-9
Wzór sumaryczny: C4H8O
Masa molowa: 72,11 g/mol
Synonimy: czterowodorofuran
Tłumaczenie [ENG]: tetrahydrofuran
Zastosowanie: Tetrahydrofuran stosuje się przede wszystkim (80%) do wytwarzania glikolu politetrametylenoeterowego, polimeru podstawowego stosowanego głównie do produkcji włókien elastomerowych , a także elastomerów poliuretanowych i poliestrowych.

Tetrahydrofuran (stabilizowany) 99.5% czda [109-99-9]
Tetrahydrofuran stosuje się przede wszystkim (80%) do wytwarzania glikolu politetrametylenoeterowego, polimeru podstawowego stosowanego głównie do produkcji włókien elastomerowych (np. Spandeksu), a także elastomerów poliuretanowych i poliestrowych (np. Sztucznej skóry, kółek do deskorolki). Pozostała część (20%) jest używana w aplikacjach rozpuszczalnikowych (np. Cementów rurowych, klejów, farb drukarskich i taśmy magnetycznej) oraz jako rozpuszczalnik reakcyjny w syntezach chemicznych i farmaceutycznych.

Temperatura wrzenia: 65 – 66 ° C (1013 hPa)
Gęstość: 0,89 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości: 1,5 – 12,4% (V)
Temperatura zapłonu: -21,5 ° C
Temperatura topnienia: -108,5 ° C
Wartość pH: 7-8 (200 g / l, H₂O, 20 ° C)
Prężność par: 173 hPa (20 ° C)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

10 L, 25 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Tetrahydrofuran (stabilizowany) 99.5% czda [109-99-9]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *