Brom 99% [7726-95-6]

79.99 2,799.99 

Numer CAS: 7726-95-6
Wzór sumaryczny: Br2
Masa molowa: 159,82 g/mol
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: bromine
Zastosowanie: Brom stosuje się w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków. Bromek srebra był masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.

Brom 99% [7726-95-6] Brom stosuje się w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków. Bromek srebra był masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.

Zawartość min. 99,0 %
Substancje nielotne max. 0,02 %
Chlor (Cl) max. 0,02 %
Jod (I) max. 0,002 %
Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
Miedź (Cu) max. 0,0005 %
Ołów (Pb) max. 0,0005 %
Cynk (Zn) max. 0,0005 %
Kadm (Cd) max. 0,0005 %
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie, czterochlorku węgla, dwusiarczku węgla, acetonie, nitrobenzenie, w stężonych kwasach solnym i bromowodorowym, roztworach bromków.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

–  czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
–  działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
–  zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Brom 99% [7726-95-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.