Brom 99,7 – 99,9% [7726-95-6]

1,799.99 549,999.99 

Numer CAS: 7726-95-6
Wzór sumaryczny: Br2
Synonimy: brak
Tłumaczenie [ENG]: bromine
Zastosowanie: Brom stosuje się w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków. Bromek srebra był masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.

Brom 99,7 – 99,9 % [7726-95-6] Brom stosuje się w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków. Bromek srebra był masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, chloroformie, czterochlorku węgla, dwusiarczku węgla, acetonie, nitrobenzenie, w stężonych kwasach solnym i bromowodorowym, roztworach bromków.

Informacje o produkcie:

Wygląd Płyn
Kolor – Czerwono-brązowy
Zapach – duszący
Temperatura topnienia -7,25 °C
Temperatura wrzenia – 58,8 – 59,5 °C
Punkt zapłonu – Nie dotyczy
Punkt samozapłonu – Nie dotyczy
Prężność par (w temperaturze 20 oC) 173 mm Hg

Temperatura zapłonu – Nie dotyczy
Gęstość (w temp. 20 oC) 3,12 g/cm3
pH ekstraktu wodnego (w granicach zakresu)
Rozpuszczalność w/ mieszalność z wodą i innymi rozpuszczalnikami
Rozpuszczalny w wodzie, chloroformie, czterochlorku węgla, etanolu, eterze, dwusiarczku węgla, stężonym kwasie solnym.
Właściwości utleniające – Silny utleniacz 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Temperatura zapłonu – Nie dotyczy​_Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

– czaszka i skrzyżowane piszczele, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
– działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
– zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik,  gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: Piktogramy GHS

Wielkość Opak.

3 L, 1000 L

Opinie

Nie ma jeszcze recenzji.

Napisz pierwszą opinię o „Brom 99,7 – 99,9% [7726-95-6]”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *